Maassluis, Maarten en Monika

 Sinds jaar en dag is Maarten 't Hart de schrijver die Maassluis heeft vereeuwigd. Maar wat weinigen weten, ook Monika Sauwer heeft Maassluise roots. Haar moeder, die ze portretteert in 'Héloïse en het Inwonen', als vervolg op 'Een liefde in 1945', was de dochter van de Maasluise huisarts dokter Melchior.

 Die Maarten 't Hart goed gekend heeft. Hij las 'Héloïse' en schreef: 'In al zijn onopgesmukte eenvoud is het een verbazend goed gelukte roman geworden - zo je al van een roman kunt spreken bij zo'n autobiografisch boek.'

 Op het omslag van het boek staat een portrettekening van Héloïse uit 1944.

 Er ontwikkelde zich tussen Maarten en Monika een kleine correspondentie over de beschrijving van de wandeling naar de haven in hun plaats van herkomst. Die Maarten besluit met: 'Ik kan me niet herinneren je moeder ooit bewust gezien te hebben. De tekening voorop de omslag is fraai, maar is die ook gelijkend? Zulke mooie vrouwen had je helemaal niet in Maassluis.'

 Het boek beschrijft het verdere leven van Héloïse, haar dochtertje en echtgenoot, een reclameschilder in het arme, naoorlogse Nederland.

  'Héloïse en het Inwonen' (150 pagina's) is verschenen bij de kleine uitgever Avanti en de bestellen door een mail te sturen naar yolnus@xs4all.nl De prijs is 15 euro inclusief verzendkosten.

Héloïse is er

 Hoe ging het verder met Héloïse en Simon, die in het oorlogsjaar 1945 'moesten trouwen' omdat er een kind kwam, zoals Monika Sauwer het heeft beschreven in 'Een liefde in 1945'?

 Hoe was het om als kunstacademiestudenten met hooggestemde ambities te moeten inwonen bij een schoonmoeder, met chronisch geldgebrek, zelfgemaakte kleren en een baby. Hoe rook het uitkoken van luiers?

 De neus, de vingertoppen, daar huist het verleden. Die hebben een beter geheugen dan de stortvloed van films en foto's van vroeger, waaronder we in deze tijd bedolven worden.

 Daar leeft het leven van toen voort. En heel soms weet iemand het uit brieven en eigen ondervinding weer tot leven te wekken. Zoals Monika Sauwer doet dat in Héloïse’, op basis van vele bewaarde brieven en eigen herinneringen.

 Uit een tijd waarin het dagelijks leven zo volkomen anders rook en aanvoelde dan nu.

 Het boek is er nu. Te bestellen door een mailtje naar Uitgeverij Avanti, yolnus@xs4all.nl

Tags: 

Hiervoormaals

 Heel precies te weten komen wat er aan je geboorte voorafging. In de hongerwinter, onder studenten aan de Rotterdamse kunstacademie. Dat overkwam schrijfster Monika Sauwer. Ze erfde de brieven, tekeningen en schilderijen die haar ouders maakten in 1944 en 1945, aan de Academie waar ze elkaar leerden kennen.

 Haar latere moeder werd zwanger, wat niet de bedoeling was. Ouders van beide kanten raakten in rep en roer. Hevige familietwisten volgden. Voorjaar 1945 werd er desondanks getrouwd en er kwam een kind. De latere schrijfster. Die kon putten uit een schat aan brieven van alle betrokkenen.

 En zo een nauwkeurig gedocumenteerde roman kon schrijven over wat voorafging aan haar geboorte. 

 Het boek is te bestellen door een e-mail te sturen aan uitgeverij Avanti, yolnus@xs4all.nl

Tags: 
schilderiji van de vader: voorvaderlijk huis met dreiging
Monika Sauwer met vader in diens laatste dagen

Monika Sauwer (1)

'Het raadsel vader' is het verhaal van een vader en een dochter. Beiden schilderen. Beiden zijn zwijgzaam. Tot de vader niet langer zelfstandig kan wonen en de dochter hem moet gaan verzorgen.

Een gesprek is er eigenlijk nooit geweest. De dochter had een moeilijke jeugd bij de in eigen ogen mislukte kunstenaar, die een kantoorbaan moest gaan zoeken. En nu, in het zicht van de dood, tussen kwasten, tubes en linnen ontstaat iets tussen de twee. Maar wat?
Zij zorgt dat hij - dementerend, protesterend- in z'n atelier kan blijven wonen in het voorvaderlijk huis.
Als hij tenslotte sterft, is het raadsel intact gebleven?
Monika Sauwer schetst hoe een kunstenaarsleven in de jaren veertig gefrustreerd kon worden door bemoeizucht van familie - er worden veelzeggende brieven gevonden - geldgebrek en woningnood. En hoe een gedwongen huwelijk de genadeklap werd in zo'n leven.
Een klap die levenslang na-echoot. De kunstenaar zocht een baan, hij heeft nooit geëxposeerd. Wel bleef hij tot z'n laatste snik schilderen. 

Woensdag na tienen praat Anton de Goede met Monika Sauwer.
 

Tags: