schilderiji van de vader: voorvaderlijk huis met dreiging
Monika Sauwer met vader in diens laatste dagen

Monika Sauwer (1)

'Het raadsel vader' is het verhaal van een vader en een dochter. Beiden schilderen. Beiden zijn zwijgzaam. Tot de vader niet langer zelfstandig kan wonen en de dochter hem moet gaan verzorgen.

Een gesprek is er eigenlijk nooit geweest. De dochter had een moeilijke jeugd bij de in eigen ogen mislukte kunstenaar, die een kantoorbaan moest gaan zoeken. En nu, in het zicht van de dood, tussen kwasten, tubes en linnen ontstaat iets tussen de twee. Maar wat?
Zij zorgt dat hij - dementerend, protesterend- in z'n atelier kan blijven wonen in het voorvaderlijk huis.
Als hij tenslotte sterft, is het raadsel intact gebleven?
Monika Sauwer schetst hoe een kunstenaarsleven in de jaren veertig gefrustreerd kon worden door bemoeizucht van familie - er worden veelzeggende brieven gevonden - geldgebrek en woningnood. En hoe een gedwongen huwelijk de genadeklap werd in zo'n leven.
Een klap die levenslang na-echoot. De kunstenaar zocht een baan, hij heeft nooit geëxposeerd. Wel bleef hij tot z'n laatste snik schilderen. 

Woensdag na tienen praat Anton de Goede met Monika Sauwer.
 

Tags: