Hiervoormaals

 Heel precies te weten komen wat er aan je geboorte voorafging. In de hongerwinter, onder studenten aan de Rotterdamse kunstacademie. Dat overkwam schrijfster Monika Sauwer. Ze erfde de brieven, tekeningen en schilderijen die haar ouders maakten in 1944 en 1945, aan de Academie waar ze elkaar leerden kennen.

 Haar latere moeder werd zwanger, wat niet de bedoeling was. Ouders van beide kanten raakten in rep en roer. Hevige familietwisten volgden. Voorjaar 1945 werd er desondanks getrouwd en er kwam een kind. De latere schrijfster. Die kon putten uit een schat aan brieven van alle betrokkenen.

 En zo een nauwkeurig gedocumenteerde roman kon schrijven over wat voorafging aan haar geboorte. 

 Het boek is te bestellen door een e-mail te sturen aan uitgeverij Avanti, yolnus@xs4all.nl

Tags: