Flatje

 Morgen naar Amersfoort waar Frank Halmans in de nieuwe Kunsthal KAdE (bij de Koppelpoort) onder de kop 'Lost & Found' tekeningen laat zien, ook werktekeningen voor zijn 'surrealistische' maquettes en bouwsels. Het gaat bij Halmans om huis, huiselijkheid, wonen. Maar, niets spreekt daarbij meer vanzelf.

 Frank Halmans (1963) versmalt bijvoorbeeld alle breedtematen in een flatje tot éénderde. Hij bouwt - hij is een vakman, hij kan alles bouwen - op schaal uit zijn hoofd de slaapkamers na waar hij ooit in sliep.

 In de serie 'Lost and Found' tekent hij de bij zijn werk gevonden dode insecten, die hij al jaren verzamelt en zorgvuldig catalogiseert.
Vensterbanken zijn ware insectenkerkhoven.

Tags: