Anne Vegter

De dochter van Noach

Had Noach een dochter? Nee, volgens de Bijbel had Noach een - naamloze - vrouw en drie zoons, Sem, Cham en Jafet, die alledrie met - ook naamloze - vrouwen getrouwd waren. Dat moet Anne Vegter geƫrgerd hebben. Ze heeft Noach twee zonen en en dochter gegeven. Dat verandert.

Deze dochter neemt het woord en vertelt wat haar en haar broers is overkomen. Zondvloed en al. In den beginne was het woord. Dat zullen we weten. Luister naar het verhaal van de familie Noach, de 'Noachsen', verteld door deze - naamloze - dochter: 'Ik ben van na de scheppingdat is me tenminste gezegden natrekken kan je het nietmijn moeder zei het altijd zo:jij weet van nietsjij bent van na de scheppingalsof dat een garantie op onbenul ishet geldt trouwens voor ons allemaalvoor mijn broers, voor mijwe zijn geschapen en daarna waren we erschepsels van net na onze schepping...'Hoe moet dit aflopen? Verzet tegen wat geschreven staat? Tegen het vaderlijk en goddelijk gezag? Reken maar. 'Om te beginnen een vrouw', een theatertekst van Anne Vegter is het nieuwjaarsgeschenk van de Februari Boekhandels, je krijgt het als je er iets koopt.

Tags: