Toon Tellegen

 Toon Tellegen gaf me zijn boekje 'Ik zal je nooit vergeten' (2007), ter herinnering aan onze vele studio-uren met de egel en zijn lotgenoten. Er kwam radio van, en Cd's. Dit gaat over twee vrouwen, en hun overwegingen door de maanden heen.

 In september komt er een man langs die ze uitlegt hoe je de Bijbel moet lezen. Adam betekent eigenlijk Ik, en Eva betekent oorspronkelijk Jullie.

 'Jullie,' vragen de vrouwen. 'Er was toch maar één Eva?'

 'Dat is de vraag zegt de man. En dan vertelt hij hoe Ik en Jullie uit het Paradijs verdreven werden. 'Maar hij voegt er aan toe dat Ik en Jullie niet lang daarna op gruwelijke wijze zijn afgemaakt.

 'De man weet van geen ophouden. Abel en Kaïn heetten eigenlijk Ja en Nee.

Tags: