Vrije wil (1)

 Er woedt een maand van de Filosofie. Thema is de Vrije Wil. Hoe komen we tot onze beslissingen? Neurowetenschapper Dick Swaab stelt vast dat je iets kunt willen of besli­ssen zonder dat daar een god­delijke ziel of een vrije wil achter zit.

 Dat deed William James ook al in z'n Principles of Psyc­hology (1890). Als het om begrip van de werking van het brein ging kon je volgens hem de kwestie van de vrije wil beter buiten besch­ouwing laten. Net als het verwante onderwerp van de ziel. 

We kunnen hooguit vaststellen dat mensen geneigd zijn zichzelf een vrije wil en een ziel toe te kennen. Wat ze daar aan toesc­hrijven en hoe dat hun handelen beïnvloedt is hun zaak. Je kunt je wil trainen, zeker. Je kunt een gelovig mens wor­den, ook dat. Je kunt je verantwoordelijk voelen voor wat of wie ook en daar naar handelen. UIt eigen vrije wil of bijvoorbeeld omdat God het wil..  Zoveel maakt dat niet uit.

Vroeger had je dominees.

Tags: