Spookhuis

 In deze dagen van Brexit denk ik aan spookhuizen. Die vooral in Engeland voorkomen. Zelden hoor je van Duitse of Franse spookhuizen. Ze ontstaan doordat de geest van bewoners zich niet wil losmaken van zo'n huis. Vaak ook gaat het lijken op de bewoner, ook na diens dood

 Zo zal de geest van Boris Johnson ten eeuwigen dage blijven rondwaren door het Lagerhuis en tussen de groene bankjes, waar ook Theresa May huist en John Bercow, om te zwijgen van Nigel Farage. Geesten kunnen niet berusten in wat ze tijdens hun leven niet konden volbrengen en moeten steeds terug naar de plaats des onheils. Het neogotische gebouw staat er - na vele branden - overigens pas sinds 1870.

 Later, als van de Houses of Parliament niet meer over is dan een ruïne met een parkje eromheen zullen wandelaars nog cite­ren 'Brexit is brexit'. En fluisteren, 'om middernacht kun je in de ruïne soms nog horen 'Order, order'. Of 'Thatcher, Thatc­her.'

 Dickens schreef dat architectuur de materiele expressie is van de menselijke geest, voor altijd versteend.