De taal van cijfers

 Het nieuwe Terras nummer 17 is gewijd aan 'Theater'. Dit in de ruimste zin. Theater is overal. Zo ook in deze tekst van de Duitse Kathrin Roggla (1971), 'Buiten waart een duister cijfer rond (zes scenes),' vertaald door Ralph Aarnout. waaruit deze passage:

 'dat is mijn stelling, dat er een duister cijfer rondwaart, waar niemand zicht op heeft, wat je hoort is dat een op de tien huishoudens zus, of dat een op de acht huishoudens zo. en dan is het weer een achtste van de bevolking of opeens een vijfde, terwijl we uiteindelijk gewoon niet weten wat er aan de hand is, wat er echt aan de hand is. wat ik zeg, is: het duistere cijfer! we weten helemaal niet wat daar buiten aan de hand is, ja, daar buiten! omdat niemand ons de juiste data geeft. ondanks alle peilingen, ondanks de hele enquetecultuur, ondanks al die demografische instrumenten van ze, de marktsegmenten, die huiveringwekkende biometrische methodes van ze, we weten helemaal niets we hebben wel getallen, natuurlijk, we hebben eindeloze hoeveelheden getallen.'  

 Ik dacht aan mijn leraar wiskunde, die op zekere dag een grote papieren zak met spijkers mee had gebracht. Die hij uitstortte op zijn tafel. En ons vroeg: 'Hoeveel spijkers zijn dit, denken jullie? Honderd? Duizend? Tienduizend?'

 De klas zweeg.