Beautiful boy

 'I love you dad, I love you too son.' De oerdialoog uit Amerikaanse vader en zoon-films komt meermalen terug in de veelgeprezen Beautiful Boy van Felix van Groeningen.

 Ondertusen is de zoon een junk die zijn ouders alleen nodig heeft om de dealer te betalen. Nog zo'n zin: 'Ik zal er altijd voor jou zijn.' Ook in het Nederlands weldra onuitroeibaar.

 Met je vader gaan zwemmen, sporten, wat niet. Verwennerij ten top. En als die geniale kinderen wat minder geniaal blijken, ojee. Geen cliche uit de omgang tussen welgestelde ouders en kinderen in Amerikaanse films blijft je bespaard.

 Het liep in werkelijkheid nog goed af ook, uitzonderingsgewijs schreven vader en zoon samen twee boeken. De jongen is nu 8 jaar clean is. Hoe vaak zoiets lukt wordt er niet bij verteld.

 Over het junkiewezen komt als antwoord op het waarom alleen het zwarte gat, het niet willen leven. Je moet wel concluderen dat het o zo hypocriete 'I love you dad, I love you too son' vaak averechts werkt.