Amsterdam Art (2)

 Terwijl musea niet kunnen ophouden met verbouwen en steeds minder overhouden voor kunst zoeken galeries uitwegen. Ik kwam nu ook een verrassende pure internet galerie tegen, waarover later meer.

 Wat op de Amsterdam Art Fair nog meer opvalt dan in eerdere jaren is de grote verscheidenheid. 

 De houten beeldjes van de Japanse Hideki Linuma laten karikaturen van meisjes en vrouwen zien die met zichzelf geen raad weten. Wat moeten ze dragen? Hoe moeten ze staan of zitten.

 De metalen mannen-beelden van Bas de Wit maken karikaturen van wat mannelijkheid moet verbeelden. Wat doet een man? Hij worstelt met een hark. Een man verstrikt zich in zichzelf. Bij zoveel vrouw-afbeeldingen is dit een passende toevoeging. 

 En dan de merkwaardige noem het landkaarten van Kim Habers, die soms ontploffen, opbollen of in video van binnen worden opengesneden. Alsof haar steden en landschappen uit hun voegen barsten, er uit willen.

 Emo Verkerk komt naast zijn portretten nu ook met wat op het eerste gezicht zomaar een oog lijkt. Maar nee, er omheen rijst een gezicht op. Dat van Walter van der Star.

 NB. De Unruly Gallery met hun Online GRoup EXposition.. Zeer de moeite

 http://www.unrulygallery.com/

Tags: