de intocht van Astrid, rechts Leopold
de bouw van de O.L.Vrouwekerk begon in 1854, hij is nooit helemaal voltooid, het dak lekt, momenteel wordt er gerestaureerd
de bontkraag, de kus

Astrid

Op 3 september 2005 deed Willem Brakman me in een brief verslag van zijn bezoek aan de Koninklijke Crypte in de O.L.Vrouwekerk in Laken, Brussel. Koningin Astrid, de Zweedse, in 1935 met haar echtgenoot Leopold III omgekomen bij een auto-ongeluk aan het Vierwoudstedenmeer, speelt als 'witte vrouw' een grote rol in het werk van Brakman.

Hij schreef: 'Dit is haar graf. Onder de jonge linden vergaan haar handen en haar zachte ogen. Moet men geloven dat wie haar beminde haar eens hervinden en herkennen mag? In mijn jeugd was Astrid krantenknipsels, na haar dood. Achtervolgd door mijn moeder, die lont rook. En veel raadselachtig liet verdwijnen. Nu, de Here Here was mij genadig. En dit via de onderwijzer, de heer Paradies (?!). Wat mij nooit was overkomen geschiedde nu. De heer P., onderwijzer, zei mij thuis zijn tas op te halen. Het was vlak bij . Vrouw Paradies liet mij binnen, ging een trap op en liet mij in de hal staan (13 jr. oud). Op de radio hoorde ik hoe Astrid onder bazuingeschal uit het paleis werd gedragen. Het is geen beeldspraak maar ik verzonk rechtstandig in het niets van de aardkloot, hierbij begeleid door een commentator. Een tas van Paradies! Verwoestend! De deur ging open, de deur ging dicht, een oud man wankelde over straat... Nu (en dat is veel te laat, de necrofiele woede van eens was gedoofd) kan iedereen naar binnen. Ik was in gezelschap, koud, kil, vochtig, nauwelijks verlicht. Somber tot donker aan de randen. Mijn gezelschap had er gauw genoeg van en liep de stenen trap op. Ik bleef achter voor nog een kort gesprek met klopsignalen. Ik zal hiervan geen verslag doen. Ik legde een hand op de katafalk voor nog een beetje warmte en vertrok, besmuikt. Buiten regende het. Grijsgrauwe lucht, een kille wind die je om de oren blies. Ah, zei ik, wat een mooi weer. Koning Leopold: in de rouwstoet met de arm in een mitella. Licht wiegend in de heupen, al bezig met overspel. Ik loop ook mee, maar met andere gedachten: om die leuke hoedjes. Tot vlak bij de ogen. Dat schuin omhoog kijken en dan die korte zinnetjes... Als steeds je Leopold (naam doorgehaald) Willem.'Vorige week was ik in Brussel en ging kijken.Toch nog geschokt bemerkte ik dat Leopold III daar in een stenen katafalk is bijgezet met zijn beide echtgenoten, Astrid en Lilian Baels (later de Rety).

Tags: 
Bahlsen cakes
Nione cakes

Bahlsen cakes

Het nieuwe 'luisterboek' op de Boekensite, Brakmans 'Reis van de douanier naar Bentheim' (1983) is uitzonderlijk zomers. Twee heren op vakantie bewegen zich door Twentse lanen vol uitspanningen, voorbijfietsende meisjes en zonnevlekjes onder het lover. Maar de oubliette (vergeetput) ontbreekt niet.

Typisch Brakman zijn de fietsmeisjes die consequent 'de Bahlsen cakes' worden genoemd, naar de reclame van het oude koekjesmerk uit Hannover. Toch even opgezocht. Wat blijkt? Op de Bahlsen koektrommels stonden meisjes, maar geen fietsende. Wel voerde koekjesconcurrent Ni-o-ne (nie ohne?) uitgelaten fietsende meisjes. In het wit ook nog.

Tags: 
Duindorp (1). Dropjestegels.
uit de nieuwe Haagse Harry
Duindorp (3). Aanvalluh!
Duindorp (2)

Haag

Vandaag was Den Haag, om precies te zijn Duindorp en het Stille Strand.Dat tegenwoordig Zuiderstrand heet.

Dropjestegels. In Duindorp zijn de stoepen er hier en daar nog mee belegd. Elke dropjestegel is anders. Soms wat paarser dan weer wat wat blauwer. Eens lagen ze overal in het het Statenkwartier.. Maar ze worden nog wel gemaakt. Laatst zag ik er stratenmakers mee bezig. Duindorp vandaag. Straten met portiekwoningen in oranje. Twee Haagse hondenuitlaters in luid gesprek over de wedstrijd van gisteren van Jong Oranje. Behalve aan Willem Brakman, die hier zijn jeugd doorbracht en weet van dropjestegels, denk ik meteen aan Marnix Rueb en Haagse Harry.Ook al omdat ik dezer dagen eindeloos, mezelf en de wereld vergetend in zijn nieuwe, vierde Harry-album 'Krèg ut zuâh!!' zit te staren. Zo is een Haagse jeugd nog ergens goed voor. Harry is in topvorm. Zijn ontmoetingen met Balkenende, Ratelband, Deetman, Alex en Maxima zeer afdoende. Laat de multiculti samenleving ook maar aan hem over. En bedenk: 'Auk u kèn binne ein uâh Haags lerûh!! (les vieâh: ondâhkaak slap latûh hangûûûh...).

Brakman in Delden
doktershandschrift

Brakman

Willem Brakman en ik schrijven elkaar al jaren. Heel gewone brieven zijn dat niet. Van Brakman (83) zou dit najaar het laatste boek verschijnen: 'Naar de zee om het strand te zien'. Maar, afgelopen winter werd hij ziek. Na het ziekenhuis schreef ik hem dat de oorzaak van zijn ziekte weleens het niet-schrijven geweest kon zijn. En vandaag krijg ik een brief waarin - na een beschouwing over de onthoofding van Louis van Gaal - deze heldere passage staat: 'Hoe het mij gaat? Redelijk, redelijk. Het was een rotjaar, maar een ding wil ik hier openbaar maken, dat ik niet opgehouden ben met schrijven. Het stompje potlood is te zien in het Twents Museum. Ik werk aan "mijn laatste boek" nu, getiteld "Staren in de nacht". Het zij zo.'

Tags: 

Pagina's